Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANALYTIKER an1aly4tiker l. 10302, m.||ig.; best. -n; pl. =.
Etymologi
[af t. analytiker, efter lat. analyticus, af gr. ἀναλυτικός]
forskare, som öfvar analys l. tillämpar den analytiska metoden. Den noggrannaste analytiker på det fonetiska fältet. Rydqvist SSL 4: 459 (1868). (Bacon af Verulam) är .. den förste analytikern, den förste som söker att utan alla metafysiska teorier begripa vår värld. Schück Litt.-hist. 1: 586 (1890). — jfr SPEKTRAL-ANALYTIKER.

 

Spalt A 1246 band 1, 1898

Webbansvarig