Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANALYSATOR an1alysa3tor2 l. anal1-, r. l. m.; best. -n; pl. -er an1aly1satω4rer l. 010—.
Etymologi
[af nylat. analysator]
fys. viss del af en polarisationsapparat, hvarmed det polariserade ljusets egenskaper undersökas; jfr ANALYS a β samt ANALYSÖR. Fock Fys. 383 (1854, 1861). Floderus Fys. II. 1: 107 (1865, 1889).

 

Spalt A 1245 band 1, 1898

Webbansvarig