Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANALFABETISK an1alfabe4tisk l. anal1-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr eng. analphabetic samt ALFABETISK]
1) (mindre br.) adj. till föreg.
2) fonet. om ljudbeteckning: som ej använder bokstäfver ss. ljudtecken. Jespersens analfabetiska beteckning. Arkiv 7: 197 (1891).

 

Spalt A 1241 band 1, 1898

Webbansvarig