Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANAKREONTISK an1akreon4tisk l. 01—, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. anacreontisch, lat. anacreonticus; af Ἀνακρέων, namn på en grekisk skald, som i sht besjungit vinet o. kärleken]
lik Anakreon, lik Anakreons diktning l. versbildning. J. G. Oxenstierna 5: 461 (1773). Vill du i fridsam glädje / Anakreontiskt sjunga; / Så sjung om milda drufvor, .. / Om vänskap, vår och kärlek. Tranér Anakr. XVI (1833; prof på anakreontiskt versslag; se nedan). Anakreontiskt lugn. H. Key i Ny sv. tidskr. 1888, s. 562. — särsk. i förb. anakreontisk meter, anakreontiskt versslag o. d. En Jambisk versart af tre och en half takt .. kallas .. den Anacreontiske. Regnér Metr. öfv. 35 (1801). jfr V. Knös i NF (1876).

 

Spalt A 1239 band 1, 1898

Webbansvarig