Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANAKOLUTISKT, adv., se anakolutisk, adj.

 

Spalt A 1238 band 1, 1898

Webbansvarig