Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANA a3na2, sbst.2 pl.
Etymologi
[af fr. ana, le livre des ana; utskildt ur sådana latiniserande ord som Scaligerana, i sv. efterbildade i Bellmaniana, Fahlcrantziana, Tessiniana o. d.]
(föga br.) samlingar af anekdoter om l. yttranden af berömda personer. Man kan .. vara .. den största läsare af Ana .. utan att derföre hafva läst en god bok med full nytta. Leopold 3: 458 (1801, 1816). jfr NF 1: 664 (1876).

 

Spalt A 1237 band 1, 1898

Webbansvarig