Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AN an4, partikel1.
Etymologi
[af t. an; jfr d. an; jfr äfv. motsv. anv. af eng. to, fr. à, it. per]
handel.
1) (numera mindre br.) i bokhålleri till betecknande af ett konto l. en person ss. kreditor. Jacobson Jones Bokhåll. 25 (1802). An G. Kihlbom i Mariestad För (af honom erhållna) 1,100 t:r Råg, väg(ande) 14 1/4 lisp. à 15:24. 17,050. Åstrand 82 (1855). Framföre hvarje i hufvudboken införd affär anföres alltid An (till) hvilken kreditor kontot derföre är skyldigt, eller Per (genom) hvilken debitor, som kontot derföre krediteras. Dens. 89. An och Per hafva, i motsats till Debet och Kredit, alltid sin plats till venster om den person eller det konto, de skola utmärka. Smedman 2: 3 (1872). An .. har i bokhålleriet samma betydelse som ordet Kredit. Dens. 4: 5. Mars 26 .. An Accept å vexel (kr.) 355. Eklund Bokf. 60 (1888).
2) å räkningar ss. ett inledande märke vid hvarje ny post. Herrn Håkan Smulgråt. Debet .. An åtskillige Persedlar til en (kostym) .. 1175. Dlr K:Mynt. Modée Smulgr. 94 (1739). Widegren (1788). 1813 An. 550 st. nötkreatur à 10 dollars. .. 5,500. Nyblom M. Twain 2: 144 (1874).

 

Spalt A 1233 band 1, 1898

Webbansvarig