Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMYSERA am1yse4ra l. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[jfr t. amüsieren, af fr. amuser]
1) (mindre br.) roa. Pfeiffer (1837). NF (1876). — refl. Swedberg Schibb. 249 (1716). Sahlstedt (1769). (På djäknarnas plats i kyrkan) tisslades och tasslades det, .. alldeles som om man suttit i skolan och på vanligt sätt sökt amusera sig. Sundblad Med tusch 82 (1887).
2) [jfr fr. amuser l’ennemi] (†) uppehålla med fagert snack l. falska förespeglingar; sysselsätta; förhala tiden för (ngn). M. Stenbock (1713) hos Nordberg 2: 356. Ständerne äro nu amuserade med många andra saker. 2 RARP 5: 203 (1727). (Knorring) skickades .. åter ut, at amusera fienden. Nordberg 1: 562 (1740). — abs. Dannemarck söker till att amusera, spehla en role igenom fåfänga negotiationer. Höpken 2: 613 (1760).
3) (†) locka. Huuset Österrijke .. hafwer söcht att amusera Pohlen i krijgh emott Kongl. Maij:tt. RARP 7: 156 (1660).

 

Spalt A 1229 band 1, 1898

Webbansvarig