Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMYLOID am1ylωi4d l. -lå- l. -lo-, l. amy1-, r. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. amyloid, af lat. amylum (se föreg.), gr. ἄμυλον o. gr. –ειδης, liknande]
kem. namn på vissa stärkelseliknande ämnen. Cleve i NF (1876). C. Wallis i Ill. hels. 176 (1889).
Ssgr: AMYLOID-DEGENERATION1003~ l. 0103~01002. med. sjuklig förändring i vissa organ, beroende på afsättande af amyloid. Cleve i NF (1876).
-INFILTRATION~0102. med. C. Wallis i Ill. hels. 175 (1889).
-LEFVER~20. med. Amyloidlefver .. förekommer .. i synnerhet i sammanhang med lungsot .., kräfta m. m. F. Björnström i NF 9: 984 (1885).
-NJURE~20. med. F. Björnström i NF 11: 1170 (1887).

 

Spalt A 1228 band 1, 1898

Webbansvarig