Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMPLITUD am1plitɯ4d, sällan -ty4d (jfr Dalin (1850)), r. (l. f.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. amplitude, lat. amplitudo, af amplus, vid]
eg.: vidd, omfång, utrymme, vidsträckthet, rymlighet. — särsk.
a) fys. en oscillerande kropps största afstånd från jämviktsläget till en af vändpunkterna; äfv. om afståndet mellan båda vändpunkterna; svängning. Intensiteten eller styrkan (af en ton) är .. oberoende af oscillationshastigheten, men beror af amplitudernas eller svängningarnes storlek samt af den vibrerande massan. Fock Fys. 242 (1853, 1859). Rubenson i NF (1876). jfr: I fråga om pendelrörelsen identifieras icke sällan amplitud eller elongation med elongationsvinkeln. Dens. Därs. — jfr SVÄNGNINGS-AMPLITUD.
b) (mindre br.) astr. o. sjöt. den båge af horisonten, som upptages mellan öst- l. västpunkten o. medelpunkten af en himlakropp vid dess upp- l. nedgång. Corvin 66 (1756). Solens Magnetiska Amplitud .. är de Grader, som Solen vid Up- eller Nedgången är Norr eller Söder om Ost- eller Veststrecket på Compassen. Chierlin Sjöm. 112 (1777). En himmelskropps azimuth .. är = 90° ± amplituden för samma ögonblick. Klint Navig.-vet. 501 (1842). Bredman Astr. 12 (1845). NF (1876). — jfr KOMPASS-, NEDGÅNGS-, UPPGÅNGS-AMPLITUD.
c) mat. Skillnaden mellan två på hvarandra följande värden hos den oberoende variabeln, som gifva den beroende ett och samma värde, kallas periodens amplitud. Phragmén Plan trigon. 44 (1868).
d) bildl., i sht anslutande sig till a. Språkljuden i rikssvenskan måste .. få så vidt spelrum eller så stor amplitud, att de lokala skiftningarna rymmas inom dem. Lundell Rättstafn. 64 (1886).
Ssgr (till b): AMPLITUDS-OBSERVATION103~0102 l. ~1002. Schultén i VetANH 27: 195 (1806).
-TAFLA~20. tabell för bestämmande af amplituden. Chierlin Sjöm. 118 (1777).

 

Spalt A 1223 band 1, 1898

Webbansvarig