Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMPLIFIERA am1plifie4ra l. -e3ra2, l. 01—, numera sällan AMPLIFICERA am1plifise4ra l. -e3ra2, l. 01—, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, AMPLIFIKATION am1plifik1atʃω4n l. -aʃ-, l. 010—.
Etymologi
[af t. amplifizieren l. -fieren, fr. amplifier, lat. amplificare, af amplificus, af amplus, vid, o. facere, göra]
(numera mindre br.) utvidga; vidare utföra, utförligare framställa. RARP 2: 81 (1634). Enberg Sv. spr. 387 (1836). Namnet Athenäa .. amplifierades till Panathenäa. Palmblad Fornk. 1: 459 (1844). Amplifiera l. Amplificera. NF (1876). — särsk. i vbalsbst. AMPLIFIKATION:
a) retor. fylligare utförande l. utläggning af ett ämne l. ngn del däraf. P. G. Ahnfelt Stud.-m. 1: 13 (1857). Amplifikation (utvidgning) kallas den omskrifning, som genom en utförd skildring af någonting söker förhöja föreställningen derom. Amplifikationen innehåller alltid flere figurer. Sundén o. Modin Sv. stil. 26 (1871). jfr: Den gamla academistiska vanan att falla i Amplification, att förlora sig och ämnet i en viss ståtelig Ymnighet. Thorild 4: 62 (1793).
b) jur. skärpning, stegring. Sabbatsbrott .., hvilka .. till större delen blott äro en amplifikation af andra brott. Ljungberg hos Agardh Stat. 4: 397 (1863).

 

Spalt A 1222 band 1, 1898

Webbansvarig