Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMORTISERA am1ortise4ra l. amor1-, l. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, AMORTISATION am1ortis1atʃω4n l. -aʃ-, l. -ti1l. amor1tis-; jfr AMORTISSEMANG.
Ordformer
(amortissera Ad. prot. 1800, 1: 548)
Etymologi
[jfr d. amortisere, t. amortisieren, eng. amortize, af fr. stammen amortiss- af amortir (se AMORTERA)]
1) (numera föga br.) = AMORTERA.
a) = AMORTERA a. En årlig besparing till att amortisera Riksgälden med. Ad. prot. 1789, s. 778. Amortisering af Statslån. FFS 1864, nr 7, s. 5. Vi afföra .. 33 % för amortisation. Fahlbeck Sv. nat.-förm. 109 (1890).
b) = AMORTERA b. At .. 367000 R:daler på Credit-Sedelstocken skulle kunna amortisseras. Ad. prot. 1800, 1: 548.
2) [jfr t. amortisieren osv. (se ofvan) samt t. tote hand, eng. mortmain, fr. main morte, eg. ”död hand”, med afs. på omöjligheten af återförvärf] hist. göra (ngt) till en andlig inrättnings (kyrkas, klosters, mild stiftelses) evärdliga egendom. Hellstenius i NF (1876).
Ssgr: A: (1) AMORTISERINGS-LÅN10— l. 01030~2. = AMORTERINGSLÅN. Nya pressen 1894, nr 77, s. 2.
B: (2) AMORTISATIONS-LAG10103~ l. 01003~2. S. k. amortisationslagar .. innehöllo bestämmelser, som närmare reglerade och inskränkte öfverlåtelse af .. såväl fast som lös egendom .. till kyrkor och fromma stiftelser. Rydin i NF 10: 650 (1886).
(1) -PLAN~2. Sv.-fin. lagt. (1883). Fliesberg Handelsvet. 62 (1891).

 

Spalt A 1219 band 1, 1898

Webbansvarig