Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMORTERING am1orte4riŋ l. -e3riŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af AMORTERA. — jfr KAPITAL-AMORTERING.
a) motsv. AMORTERA a. Ad. prot. 1800, 1: 644. Förräntande och amortering af skulden. De Geer Minnen 1: 113 (1892). — särsk. Lånet är ställdt på amortering. i bild: Att adlandet borde upphöra för att liksom ställa adeln på amortering och därigenom en gång lättare blifva den kvitt. De Geer Minnen 1: 204 (1892).
b) motsv. AMORTERA b. Hvarje halfår skedde dels inbetalning af ränta, dels amortering af 10 procent af det ursprungliga beloppet. — konkret: summa l. belopp, som amorteras af. Betala .. räntor och amorteringar å skulder. Fahlbeck Sv. nat.-förm. 85 (1890). C. Rosenberg i Ekon. samh. 1: 232 (1891).
Ssgr: AMORTERINGS-ANSLAG1030~02, äfv. ~20. till amortering af skuld o. d. anslaget belopp. SvT 1852, nr 15, s. 3.
-FOND~2. fond, afsedd för amortering af skuld o. d. En amorteringsfond, afsedd för inlösen af de så kallade säljbara apoteksprivilegierna. SFS 1873, nr 55, s. 1. PT 1892, nr 295, s. 1.
-FORMEL~20. mat. Lundell (1893).
-KASSA~20. (föga br.) = -FOND. Dalin (1850). Lundell (1893).
-KOSTNAD~20. Tekn. tidskr. 1872, s. 308.
-PLAN~2. De obligationer, som i öfverensstämmelse med amorteringsplanen skola inlösas. FFS 1895, nr 9, s. 3.
-PROCENT~02. Fahlbeck Sv. nat.-förm. 28 (1890).
-SKYLDIGHET~201 l. ~102. FFS 1895, nr 18, s. 4.
-VIS~2, adv. Att de amorteringsvis .. återgäldade köpesumman. Lille i NF 3: 1369 (1880). T. Säve i Ill. Sv. hist. 6: 95 (1881).

 

Spalt A 1218 band 1, 1898

Webbansvarig