Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMOROSO am1ωrω4l. am1årå4l. -or-, l. 1032, adv. l. sbst. n., äfv. r.; ss. sbst. best. -t l. (ss. r.) -n; pl. -n.
Etymologi
[af it. amoroso, kärleksfullt, af amore, af lat. amor, kärlek; jfr AMORIN, AMUR, AMURETT]
tonk.
1) adv., eg.: kärligt; innerligt, ömt. Envallsson Mus.-lex. (1802). NF (1876).
2) sbst.: musikstycke l. afdelning af större musikstycke, utförd(t) l. ämnad(t) att utföras med ömhet l. innerlighet. Ett amoroso, värdigt Amors lyra. Sturzen-Becker Sångmö 74 (1844).

 

Spalt A 1217 band 1, 1898

Webbansvarig