Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMNESTI am1nesti4, äfv. -näs-, r. (f. Sahlstedt (1773), Rydqvist); best. -en, äfv. -n; pl. (föga br.) -er (Wenström (1891)).
Etymologi
[jfr d. amnesti, t. o. ä. fr. amnestie, af lat. amnestia, gr. ἀμνηστία, glömska, af ἄμνηστος, som glömmer; jfr under AMNESI]
(af öfverheten i sht i fråga om politiska förbrytelser tillförsäkrad) glömska l. förgätenhet af det förflutna; tillgift l. ansvarsfrihet för begångna (politiska) förbrytelser; benådning; benådningsdekret. A. Oxenstierna Skr. 1: 563 (1635). En Amnestie eller förgätenhet af det förbigångna. Dalin Hist. III. 1: 209 (1760). Om den (dvs. regeringen) beviljade religionsfrihet och amnesti. Cronholm Lig. 42 (1839). (Serberna) fingo .. amnesti för sitt upror. Svedelius Statsk. 3: 237 (1869). Karl Johan utfärdade (1834) .. en allmän amnesti för alla för statsförbrytelser dömda personer. T. Säve i Ill. Sv. hist. 6: 101 (1881). Kôersner Polit. handlex. (1883). — i bild. (Naturen har) på Eders Excellens’ anlete skrifvit en amnesti för alla etikettfel. Tegnér 5: 366 (1824). — jfr GENERAL-AMNESTI.
Ssgr: AMNESTI-DEKRET103~02. Tegnér 5: 367 (1824). Det Kungliga amnestidekretet. Cronholm Lig. 90 (1839).
-FÖRKLARING~020. Björkman (1889).
-LAG ~2. Utfärda en allmän a(mnest)ilag. Cavallin (1875). J. F. Nyström i NF 5: 237 (1881).
-MANIFEST~002. Meurman (1846).
-PLAKAT~02. —
-PUNKT. (†) artikel l. paragraf om amnesti. Kgl. M:t .. hafwer .. een amnestie puncht opprättat och beslutit. RARP 8: 172 (1660).

 

Spalt A 1216 band 1, 1898

Webbansvarig