Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMID ami4d, r. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. amid, eng. amide, af am(monia) o. den i kemiska namn vanliga ändelsen -id]
kem. (namn på vissa) derivat af ammoniak med väte ersatt af en syreradikal. Berzelius i Årsber. t. VetA 1833, s. 210. Amider äro i allmänhet fasta, kristalliserande .. kroppar. Cleve Handlex. (1883). Widman Org. kemi 66 (1895).
Ssgr: A: AMID-FÖRENING03~020. C. E. Bergstrand i LAHT 1881, s. 9.
-SYRA~20. = AMINSYRA.
B: AMIDO-BENZOL030~02. anilin. Widman Org. kemi 95 (1895).
-GRUPP~2. —
-SYRA~20. derivat af organisk syra med väte ersatt af en amidogrupp; jfr AMINOSYRA. Blomstrand Org. kemi 66 (1877). Widman Org. kemi 76 (1895).

 

Spalt A 1199 band 1, 1898

Webbansvarig