Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMFIMAKER am1fima4ker l. AMFIMACER amfi4maser l. amfi3maser2, r. (l. m.); best. -n; pl. -krer.
Ordformer
(-maker Enberg Sv. spr. 410 (1836), Almqvist Sv. spr. 126 (1854), G. Dalin (1871), Bergstrand Versskrifn. 39 (1879); pl. -makrer (-macrer) Regnér Metr. öfv. 27 (1801) osv. — -macer Pfeiffer (1837), Alexanderson i NF 1: 650 (1876))
Etymologi
[jfr t. o. eng. amphimacer, fr. amphimacre, lat. amphimacrus, af gr. ἀμφίμακρος, af ἀμφί (se under AMFIBIE) o. μακρός, lång]
metr. versfot, bestående af två långa (l. starktoniga) o. en mellanliggande kort (l. svagtonig) stafvelse (— ∪ —); kretiker. Regnér Metr. öfv. 27 (1801). Öfverallt, mellertid .. äro .. amfimakrer. Adlerbeth Æn. Föret. 7 (1804, 1811). Amphimacer .. Mera känd är denna versfot under namnet Creticus. Alexanderson i NF 1: 650 (1876).

 

Spalt A 1197 band 1, 1898

Webbansvarig