Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMFIBISK amfi4bisk (amphi´bisk Weste), adj. till föreg.
Etymologi
[jfr d. amfibisk, t. amphibisch samt gr. ἀμφίβιος]
1) om djur l. växt. Ankor och Gräs-Änder .. kan (man) anse .. såsom amphibiske Foglar. Fischerström 1: 117 (1779). Fries Utfl. 1: 326 (1843). De amfibiska växterna .., hvilka, när de växa på land, utveckla blad af samma organisation som landväxternas, men deremot, om de sättas under vatten, få äkta vattenblad. Sandahl i NF 18: 44 (1894).
2) oeg.
a) motsv. AMFIBIE 2 a. Den långa amfibiska promenaden. Gosselman Col. 2: 24 (1828, 1830; om vandring på en öfversvämmad väg). Ett kustfolk, lefvande ett frostbitet amfibiskt lif, hemtande sin förnämsta .. föda ur hafvet. T. Fries Grönl. 69 (1872).
b) (mindre br.) motsv. AMFIBIE 2 b. Ni märker .. någonting amphibiskt i denna klädsel: halft europeisk, halft amerikansk. Palmblad Nov. 1: 16 (1840). En så amfibisk karl (som en informator). Almqvist Tre fruar 1: 76 (1842).
c) (föga br.) motsv. AMFIBIE 2 c: ombytlig, flyktig, karakterslös, tvetydig. Dalin (1850). Kindblad (1867). G. Dalin (1871).

 

Spalt A 1196 band 1, 1898

Webbansvarig