Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMENDEMANG amaŋ1demaŋ4 l. 10—, n.; best. -et; pl. =, l. -er.
Ordformer
(ofta, fordom alltid, skrifvet -ment)
Etymologi
[jfr fr. o. t. amendement, eng. amendment; af lat. emendare, förbättra (se EMENDERA)]
eg. förbättring; särsk.: (under diskussionen) framkastadt förslag, åsyftande vissa modifikationer i ett behandladt hufvudförslag; ändringsförslag. SC 2: 375 (1822). Dalin (1850). I svenska riksdagen kan hvarje ledamot under öfverläggningen framställa amendement. Kôersner Polit. handlex. (1883). Lundell (1893). — jfr UNDER-AMENDEMANG.

 

Spalt A 1191 band 1, 1898

Webbansvarig