Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMBULATORISK am1bɯlatω4risk, äfv. 01—, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. ambulatorisch, efter lat. ambulatorius, af ambulare (se AMBULERA)]
eg.: kringvandrande; rörlig; ofta med bibegrepp: som på olika tider har sin verksamhet på olika platser. ”Jerusalems skomakare” .. gjorde sin profession evinnerligt ambulatorisk. Lysander Skr. 258 (1875). Den kungliga familjen förde .. (under den äldre vasatiden) en tämligen ambulatorisk tillvaro. Schück (o. Warburg) Litt. hist. 1: 237 (1896). Ambulatoriska sjuksköterskor. SD 1897, nr 212, s. 3. — särsk.
a) i förb. ambulatorisk lärare, ambulatorisk skola o. d., om lärare l. skola, som under olika tider arbetar på olika platser. Om de nya Pedagogerne göras ambulatoriske, eller sådane, som tid efter annan flytta ifrån ett Byalag till ett annat, för att lära nejdens Ungdom. Leinberg 2: 379 (1804). Ambulatoriske Skolmästare. Bexell Herdaminne 1: 113 (1835). Undervisningen sker (i Gnarps socken), dels i dertill af församlingen uppbyggd fast skola, dels ambulatoriskt i aflägsnare byar. Widmark 2: 62 (1849). Fasta folkskolor och under dem stående ambulatoriska skolor. Schybergson 1: 544 (1887). — jfr flyttande skola (se FLYTTA).
b) (numera föga br.) ped. i förb. ambulatorisk läsning o. d., eg.: anordning med ambulerande lärare; sådan fördelning af läroämnena, att en lärare läser samma ämne i olika klasser o. således ambulerar mellan klasserna; ämnesläsning; motsatt: KLASSLÄRARSYSTEM. Den Ambulatoriska Läseordningen, eller, som den äfven benämnes, Ämnes-läsningen. Ber. af revis. öfv. elem.-lärov. 1825, s. 88. NF 19: 209 (1895).
c) (mindre br.) som beklädes bl. på viss tid (om tjänster); som innehar sin tjänst bl. på viss tid (om personer). Herr Stedt .. trodde .. någon fara kunde vara i at göra (Banko-)Fullmägtiga ambulatoriska, åtmindstone på för korrt tid. Ad. prot. 1800, s. 1191. Om .. Adeln förklarar fullmägtigskapet i Banquen .. ambulatoriskt. Zibet Därs. 1191. Universitetets ambulatoriska befattningar. SFS 1876, nr 5, s. 10. jfr: Den ambulatoriska rektorsmetoden. Tegnér 6: 49 (1826; om den förr brukliga ordningen att låta rektoratet vid universiteten gå i tur bland professorerna).

 

Spalt A 1188 band 1, 1898

Webbansvarig