Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMBULANS am1bɯlaŋ4s (angby- G. Dalin (1871)), r. (m. Sundén (1885), f. E. Braun i Tidskr. i mil. helsovård 1: 280 (1876), Lundell (1893)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. ambulance, f., bildadt af lat. ambulare, vandra omkring; jfr AMBULERA]
1) (†) om en kringresande ombudsmans syssla. Pfeiffer 18 (1837).
2) [jfr t. ambulanz, fr. ambulance] i sht mil. (dock i allm. ej ss. officiell term).
a) anstalt, som åsyftar sårades o. sjukas vård före l. under transporten till de egentliga fältsjukhusen l. till hemlandet; äfv. om annan provisorisk sjukvårdsanstalt. Pfeiffer 18 (1837). Dödligt sårad upptogs .. (han) af ambulanserna. Starbäck Hist. bild. 4: 561 (1867). De på sjukhusen och ambulanserna vårdade sårade. E. Nilsson i Tidskr. i mil. helsovård 2: 395 (1877). De flesta hospitalen (dvs. sjukhusen i Paris) ha (under farsoten) inrättat tillfälliga ambulanser på sina gårdar. AB 1894, nr 2, s. 2. jfr: Den hessiska (järnvägs-)ambulansen (i 1870—1871 års krig) .. var bildad af godsvagnar rymmande 8 hängbårar. E. Braun i Tidskr. i mil. helsovård 1: 280 (1876). — jfr FÄLT-, JÄRNVÄGS-, KOPP-AMBULANS.
b) ss. sammanfattande benämning på allt hvad som hör till ambulansväsendet l. den första sjukvården i fält. Göra tjänst vid ambulansen.
Ssgr (till 2): AMBULANS-BRIGAD103~02. Redan 1872 föreslog dåv. hertigen af Östergötland .. inrättandet af en ambulansbrigad till sjös. NF 14: 1149 (1890).
-BÅR~2. H. Hülphers i Tidskr. i mil. helsovård 1: 176 (1876).
-CHEF~2. E. Braun i Tidskr. i mil. helsovård 1: 283 (1876).
-FLAGGA~20. Förbinderitältet .. förses med ambulansflagga. Tidskr. i mil. helsovård 2: 202 (1877).
-KÅR~2. Tidskr. i mil. helsovård 2: 310 (1877).
-PERSONAL~002. SFS 1864, nr 85, s. 3.
-SERVIS~02. I en paviljong (på utställningsfältet i Chicago) finner man .. apotek med läkare och ambulansservis. M. Borgstedt i Tekn. tidskr. 1893, A. B. s. 6.
-SOLDAT~02. E. Braun i Tidskr. i mil. helsovård 1: 284 (1876).
-TJÄNST~2. H. Hülphers i Tidskr. i mil. helsovård 1: 172 (1876). SD (L) 1897, nr 471, s. 4.
-TÅG~2. sjuktåg. —
-VAGN~2. H. Hülphers i Tidskr. i mil. helsovård 1: 172 (1876). jfr: Bataljons-Förbinderi- (Ambulance-)vagn. Saml. af förf. rör. arméen 5: 617 (1855).
-VÄSEN~20. —
-VÄSENDE~200. G. Dunér i Tidskr. i mil. helsovård 2: 372 (1877).

 

Spalt A 1187 band 1, 1898

Webbansvarig