Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMBAT, f.; pl. -ar.
Etymologi
[fsv. ambat, ambot, ambut, f., trälinna; jfr isl. ambátt, f., got. andbahts, m., träl, nor. ambätta, förrätta hemsysslor, äfvensom AMT, ÄMBETE. Ordet har sannol. aldrig varit lefvande i nysv., utan upptagits på lärd väg]
(†) trälinna, tjänstekvinna. The som något skulle draga tilsaman, til at kläda och smyckia tigh (Göta-matrona, dvs. sv. språket) medh, thet wända the til dijne fostrur och ambatar (dvs. de öfriga språken). Stiernhielm Fateb. Föret. (1643). jfr Columbus Ordesk. 6 (1678).

 

Spalt A 1183 band 1, 1898

Webbansvarig