Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMATÖRSKAP am1atö3r~ska2p l. 3r~, n.; best. -et.
(mindre br.) förhållandet l. egenskapen att vara amatör. I sin målning hann han aldrig öfver ett aktningsvärdt amatörskap.

 

Spalt A 1181 band 1, 1898

Webbansvarig