Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMASON am1asω4n (amazo´n Weste, amatsón Almqvist; -són Dalin), f., i bet. 3 äfv. r. l. m. (Reuter i UVTF 35: 124 (1886)); best. -en, hvard. äfv. =; pl. -er.
Ordformer
(äfv. skrifvet amazon i öfverensstämmelse med skrifsättet i lat. osv., ngn gg, särsk. i ä. tid, uttaladt -tsω4n l. -tså4n)
Etymologi
[jfr d., eng. amazon, t., fr. amazone, af lat. amazon, pl. -ŏnes, af gr. ἀμαζών, pl. –όνες, af ovisst ursprung, uppfattadt af grekerna ss. sammansatt af privativum o. μαζός, bröst, en etymologi, som gifvit upphof åt föreställningen, att amasonerna beröfvade sig sitt ena bröst]
1) medlem af (beridet) krigiskt sagofolk af idel kvinnor, i sht o. eg. om det, som den grekiska sagan omtalar ss. boende i Skytien. The Amazoners eller spänelöse quinfolkens Regemente. Schroderus J. M. kr. 29 (1620). Amazonerna: hvilka Sköldmöer voro stridsamma qvinnor. som vid floden Tanais vistades. Acharius Mythol. 187 (1743). Om Quenland just är et Qvinno-land eller Amazoners land, det är ovisst. Dalin Hist. 1: 75 (1747); jfr språkprofvet under AMASONLEGEND. Deleen Fabell. 1: 68 (1831). Schybergson 1: 1 (1887).
2) kvinna, som eger ngn af de (eg. för mannen karakteristiska) egenskaper, som ansågos utmärkande för den grekiska sagans amasoner. Jag söker qvinnan ej bland bistra amazoner, / Inkräktande ett namn af undrande nationer. Wallin Vitt. 1: 4 (1805). — särsk.
a) kvinnlig krigare. Der stod ock Ursina Sköldmö ..: Denna Amazone var från Wenden. Dalin Hist. 1: 465 (1747). Som sömmerska, som amazon, / din qvinna blir ändå en qvinna. Tegnér 1: 167 (1822; i apostrof till Naturen). NF 20: 371 (1896).
b) om (djärf l. skicklig) ryttarinna. Han sjelf med Fru och döttrar sågos alltid till häst vid insocknes resor. Hans döttrar voro uppfödde till Amazoner. Ödmann Hågk. 36 (1801); jfr c. SD (L) 1897, nr 448, s. 2. — jfr AMASONDRÄKT m. fl.
c) i allm. om manhaftig l. karlavulen kvinna. (Den spartanska husfrun) var .. kanske nog mycket amazon, för att efter våra begrepp kallas älskansvärd. Palmblad Fornk. 1: 236 (1843). Denna med svärd omgjordade drottning (näml. Tamara af Georgien) var dock ingen amason. Hon var i första rummet kvinna — en mild varmhjärtad, förtjusande kvinna. Anholm Gog 136 (1895). jfr: En andelig amazon, en m:me Staël. Thomander Tankar 36 (1825).
3) = AMASONMYRA; i sht om krigförande individ af denna myrart. Thorell 1: 278 (1860). Stundom sammanträffa amazonerna under sina plundringståg med de blodröda myrorna, som äro ute i samma ärende. Reuter i UVTF 35: 124 (1886).
Ssgr: (1) AMASON-DROTTNING103~20. Den Asiatiska amazondrottningen Pentesilea. Böttiger i SAH 50: 253 (1875).
(1, 2) -DRÄKT~2. Weste (1807). Atterbom FB 260 (1818). Dalin (1850). särsk. till 2 b: fruntimmersriddräkt. Sthms modejourn. 1844, s. 23.
(2 b) -HATT~2. Freja 1880, s. 162.
(2) -KLÄDER. (†) Ågren 137 (1757). Drottn. Christina upkom i Amazon-kläder på Vaticanska Bibliotheket. Björnståhl 4: 278 (1774).
(2 b) -KLÄDNING~20. fruntimmersriddräkt. Amazon-klädningen tillhör ryttarinnan; icke den, som går till fots. Sthms modejourn. 1845, s. 16. Dalin (1850).
(1) -LEGEND~02. Det .. synes vara en allmänt gängse (falsk) åsikt, att (den först från Adam af Bremen stammande) förvexlingen af kväner och kvinnor och i följd däraf amazonlegendens förläggande till Nordens länder skulle vara uråldrig. Lönborg Adam af Br. 136 (1897).
(1; jfr 2 c) -LIK~2, adj. Den amazonlika kvinnan bär sin lille ofärdige man .. på ryggen. Lysander Skr. 244 (1875).
-LILJA~20. [se anm.] (växt af) den i sht vid Amasonfloden förek. arten Eucharis amazonica Lind. SD (L) 1897, nr 439, s. 3.
(1; jfr 2 a) -MYRA~20. myrarten Polyergus rufescens Latr. Reuter i UVTF 35: 118 (1886). Aurivillius Brehm 4: 36 (1888).
-PAPEGOJA~0020. [jfr t. amazonenpapagei; se för öfr. anm.] papegoja af det i sht vid Amasonfloden förek. släktet Androglossus, särsk. arten A. amazonicus. Smitt Brehm 2: 211 (1884).
-SAMHÄLLE~020. särsk. till 3: samhälle af amasonmyror. Reuter i UVTF 35: 125 (1886).
(1) -SKÖLD~2. om den på antika framställningar af amasoner förekommande skölden af särskild typ. NF (1875).
-STEN~2. [jfr t. amazonenstein, eng. amazonstone, fr. pierre des amazones; se för öfr. anm.] miner. ett slags i sht vid Amasonfloden förek. fältspatsmineral, grön ortoklas. Rinman (1788). Sjögren Min. 153 (1865). Uppf. b. 3: 254 (1873). Amazonsten förekommer på några ställen i Värmland och i Södermanland. Cleve i NF 5: 579 (1882).
-STRID~2. i sht om i den antika bildhuggarkonsten förekommande motiv af kämpande amasoner. På sköldens (näml. till Fidias’ Pallas-stod på Partenon) inre sida föreställdes Gigantstriden, på den yttre Amazonstriden. Lénström Sk. konst. hist. 124 (1848).
Anm. Benämningarna amasonlilja, amasonpapegoja o. amasonsten äro bildade af namnet på Amasonfloden, på spanska Rio de Amazonas. Denna åter har fått sitt namn på grund af Francisco de Orellanas’ o. hans följeslagares berättelser om därstädes påträffade kvinnliga krigare.

 

Spalt A 1178 band 1, 1898

Webbansvarig