Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALVEOLÄR al1veωlä4r l. -å- l. -o-, l. 01—, äfv. 4r, adj.
Etymologi
[jfr fr. alvéolaire, af alvéole (se ALVEOL)]
(mindre br.) = ALVEOLAR I. Key i NF 1: 580 (1876).

 

Spalt A 1172 band 1, 1898

Webbansvarig