Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALSTER al4ster (a´lster Weste), sbst.1, r. l. m.; best. -n; pl. alstrar (jfr Friesen Schweiz 88 (1882)).
1) [liksom HALSTER, HILSTER, VILSTER sannol. uppkommet gm förvridning af JÄLSTER (JOLSTER); jfr Fries Ordb.] (†) växten Salix alba Lin., var. vitellina, gul pil, gulvide. Salix .. vitellina .. Smalbladat Hielster, Hilster, Jälster, Alster. Bromelius 101 (1694).
2) [i denna anv. infördt af Linné o. af honom möjl. upptaget efter 1; jfr: Alster, ett rent af diktadt namn, som, af missförstånd inkommet i våra ordböcker och floror, måste alldeles utstrykas. Fries Ordb.; jfr äfv. Därs. 7] (föga br.) växten Evonymus europæus Lin., benved, äfv. kallad kärringtand, spelbom. Linné Flora 47 (1745). A. Samselius i VetAH 25: 247 (1764). Dalin (1850). S. Almquist i NF (1875).
Ssg: ALSTER-BUSKE30~20. = ALSTER 2. Fischerström 4: 15 (1792).

 

Spalt A 1144 band 1, 1898

Webbansvarig