Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALSIKE al3sik2e l. 302 l. 3~20, äfv. al3~ l. a3l~ si2ke, n.; best. -et.
Etymologi
[eg. namn på en socken i Uppland]
(föga br.) = ALSIKEKLÖFVER.
Ssgr [utom ALSIKE-FRÖ, som snarast är elliptiskt för ALSIKEKLÖFVERFRÖ, bildade omedelbart af ortnamnet]: ALSIKE-FRÖ300~2. Sundsvallsposten 1886, nr 42, s. 3. —
-KLÖFVER~20. [namnet gifvet i anslutning till Linnés framställning i Flora sv., där Alsike socken betecknas som växtens förnämsta fyndort] klöfverarten Trifolium hybridum Lin.; blekklöfver, blekväppling, svensk klöfver. Sv. bot. 2: 129 (1803). Alsikeklöfvern har ljusröda blommor och är likasom ett mellanting mellan rödklöfver och hvitklöfver. Berlin Läseb. 209 (1852, 1857). Normalfört. öfv. sv. växtn. 81 (1894).
-VÄPPLING~20. Sv. bot. 2: 129 (1803). Alsikeväppling .., blandad med Thimotei, har på .. tjenlig jord gifvit et ymnigt och kraftfullt foder. Järta Kopparb. 55 (1826). Konv.-lex. (1856).

 

Spalt A 1144 band 1, 1898

Webbansvarig