Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALPINSK alpi4nsk, adj.
Etymologi
[jfr t. alpinisch]
(mindre br.) = ALPIN. Jemte sin af kalken beroende sydländska vegetation .. hafva (Gotland o. Öland) flera alpinska vexter. Fries Utfl. 1: 240 (1843). I Norge ega de rent alpinska fjällformerna en ojämförligt större utbredning .. än hos oss. F. Svenonius i Turistfören. årsskr. 1889, s. 5. — jfr CIS-, SUB-, TRANS-ALPINSK.

 

Spalt A 1142 band 1, 1898

Webbansvarig