Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALPARI alpa4ri (alpa´ri Weste), adv. l. sbst. l. adj. oböjl.
Ordformer
(oftast skrifvet al pari)
Etymologi
[jfr t. al pari, af it. al pari, till lika (näml. pris)]
handel.
1) adv.: till l. vid pari(kurs), till l. vid (fulla) nominal-värdet, utan agio. Om Vexel betales all pari. Scheffer Præs. i VetA 1753, s. 15. Kursen blef al pari. Geijer II. 5: 231 (1838); jfr 3. När ett värdepapper betalas med det penningbelopp, hvarå det lyder, eller när en myntenhet betalas med samma metallvärde af det myntslag, hvari kursen beräknas, säges kursen stå på pari (al pari). J. Leffler i NF 9: 295 (1885). Norska och danska sedlar köpas al pari. SvD 1897, nr 239, s. 3.
2) ss. sbst.: pari. Bellman 4: 36 (1791). — särsk.
a) (föga br.) i förb. med prep.; i sht i uttr. under alpari, öfver alpari. (Om ett land har varaktigt ogynnsam l. varaktigt gynnsam handelsbalans) så är Coursen beständig i längden, antingen öfver eller under Alpari. Anm. till Scheffers Præs. i VetA 7 (1753). 1000 R:dl Banco .. äro 36 Mark per R:dl efter Al pari. Därs. 17. Växel-Coursen (har) .. i de sednare åren .. aldrig kunnat bringas til al pari. Därs. 19. Hahnsson (1884).
b) (†) i annan anv. Näst för 1715 års förhögning .. var 25994 daler .. (kopparmynt) rätta all pari til 1000 ℔. Sterling. Scheffer Præs. i VetA 1753, s. 17.
3) (†) ss. adj. En naturlig all pari Växelcurs på London. Scheffer Præs. i VetA 1753, s. 18. Weste (1807). Anm. I språkprofvet från Scheffer föreligger möjl. en ssg.
Ssgr: ALPARI-KURS030~2. (föga br.) = PARIKURS.

 

Spalt A 1141 band 1, 1898

Webbansvarig