Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALMOCKE al3~mok2e, äfv. a3l~, l. ALMYCKE ~myk2e l. ALMÄCKE ~mäk2e, r. l. n.
Ordformer
(i litteraturen äro de tre formerna uppvisade från i hufvudsak samma källor. — allmåcka Fischerström 2: 304 (1780))
Etymologi
[eg. norrländska dialektformer: almoke o. almök(e) (uttalade med kort a) från Västerb., almycke från Ångerm. o. almecke från Medelp.; jfr Linné Flora 110 (1745) o. Rietz s. 7. Ordets förra ssgsled, som tydligen varit i hög grad underkastad folketymologiska ombildningar, är till sitt ursprung oklar; jfr de likbetydande IMJÖLKE, ÅLDERMJÖLKE, ÄLGRAMS, äfvensom nor. eldmerkje; jfr äfv. Bugge i Landsm. IV. 2: 233. — Namnets senare del motsvarar möjl. MJÖLKE, hvilket ord ensamt är ett af växtens norska namn; jfr äfv. RÅMJÖLKSGRÄS, som är en annan benämning på densamma. Det är en allmänt gängse mening, att den ökar kornas mjölkafsöndring. Beträffande bortfallet af l jfr sv. dial. miok, miök, mjölk (Noreen i Landsm. IV. 2: 126); i fråga om den växlande vokalisationen jfr MJÖLK, sv. dial. m(j)olk o. milk. — Med afs. på öfriga i samband med detta växtnamn stående benämningar se Jenssen-Tusch 77 följ., 299, Rietz 7, 853, Noreen i Landsm. IV. 2: 88]
(föga br.) växten Epilobium angustifolium Lin., mjölke, råmjölksgräs, hömjölke, kropp. Linné Flora 110 (1745). Mjölkgräs, Almäke, Almåke, Almycke .. är en af de största växter, som kon gärna förtär. Rothof 324 (1762; i reg.: almäcke). Et slags bomull (kan) vinnas af Allmåckan. Fischerström 2: 304 (1780). Retzius Fl. oec. 227-228 (1806). jfr Fries Ordb. (c. 1870).

 

Spalt A 1128 band 1, 1898

Webbansvarig