Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLVÄG l. ALLVÄGES, adv.
Etymologi
[efter de likbetydande ä. t. allweg, allwegen l. mnt. allerweges; jfr eng. always]
(†) öfverallt; alltid. Vnderlige legenheter .., som sig .. alweges begiffue (dvs. tilldraga). G. I:s reg. 9: 250 (1534). Seger står’na (dvs. för henne, näml. Pallas) all-wäg weder-reda (dvs. redo). Stiernhielm Fred. Intr. 11 (1649).

 

Spalt A 1123 band 1, 1898

Webbansvarig