Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLOPATISK al1åpa4tisk l. al1ω- l. al1o-, adj. till ALLOPATI.
Etymologi
[af t. allopatisch, af allopathie (se ALLOPATI); jfr fr. allopathique, eng. allopathic]
Den allopathiska methoden. Liedbeck Hahnemann Kort begr. 14 (1835). Allopathiska sjukhus. Dens. Homeop. i främ. länd. 22 (1846). — i bild. Det republikanska statsskicket, för hvars stadgande man i Frankrike under sednaste halfår användt både allopatisk och homöopatisk medicin. Tiden 1848, nr 223, s. 2.

 

Spalt A 1061 band 1, 1898

Webbansvarig