Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLIKAVÄL, adv.
Ordformer
(allickwell Gustaf II Adolf 299 (1627))
Etymologi
[af fsv. allicouäl, al liko wäl, alt likoväl, med al(t) (jfr ALL, adj. I 1 a ε β o. adv. ALLT) förstärkt likoväl, likväl; jfr d. alligevel; efter mnt. allike wol]
(†) dock, likväl. (Gud) haffuer slaghit tich medh sitt fadherliga rijsz .., Men han är tich allikawel en godh och barmhertig fadher. O. Petri Handb. G 4 a (1529). Ändoch the Påler mott wåre fredzmedell (dvs. fredsvillkor) föga hade att seija .. allickwell tychtes the Påler wara omöijeligit sådant hoos sin konungh att erholla. Gustaf II Adolf 299 (1627).

 

Spalt A 1013 band 1, 1898

Webbansvarig