Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLHELGONADAG alhäl3gona~da2g l. -hel3(allhe`lgonedag Weste), r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(alla helgona-dag Celsius E. XIV:s hist. 250 (1774). alla-helgona dag Dens. G. I:s hist. 650 (1753, 1792). allahelgone dagh Girs G. I:s hist. 187 (c. 1630). all helghona dagh Rudbeckius Ench. Ev. Ll 4 b (1627) osv. allhelgonadag JB 14: 2 (Lag 1734) osv. all helgone dagh Påbud 8 Febr. 1681, mom. 1. allhelgonedag Nordforss (1805), Meurman (1846). all helghon dagh Rudbeckius Ench. Ev. 176 a (1629). allhelgondagh Dijkman Ant. eccl. 154 (1703), Ahlman (1872). allehelgons dag Kyrkol. 14: 1 (1686). allhelgonsdag Möller (1790). allheljodag Dähnert (1784). — Med afs. på hopskrifning l. särskrifning af de i denna ssg ingående orden har bruket varit synnerligen obestämdt. I psalm- o. evangelieböckerna, där det nu är utbytt mot uttr. alla helgons dag, skrefs det nästan alltid i tre ord)
Etymologi
[af fsv. aldra hälghuna (alla hälghona, alhälghona) dagher; jfr d. allehelgens dag, t. allerheiligentag, eng. all-hallow day, mlat. dies omnium sanctorum]
1) alla helgons dag, benämning i den kyrkliga kalendern på den 1 nov., hvilken dag alltsedan år 731 inom romersk-katolska kyrkan firats med en högtid till alla helgons minne. Ifrån Magdalena och in til Allahelgone Dagh. Girs G. I:s hist. 187 (c. 1630). Och skal all tijonde wara införd all Helgone Dagh. Påbud 8 Febr. 1681, mom. 1; jfr Wilskman (1760). — jfr HELGONMÄSSA.
2) benämning på den söndag, som infaller på l. närmast efter den 1 nov., då inom sv. kyrkan alltsedan år 1772 den i 1 nämnda högtiden firas. Nästa söndag, då allhelgonadagen infaller. Wallin 1 Pred. 3: 342 (c. 1830).

 

Spalt A 1006 band 1, 1898

Webbansvarig