Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLENS, adv.
Etymologi
[jfr mnt. allens, holl. alleens; jfr äfv. ENS]
(†) på enahanda sätt. Och bleffuo bådhe the som bortto woro, och the som när woro alleens plåghadhe. Vish. 11: 12 (Bib. 1541; Bib. 1618 o. följ.: alle ens). The woro alleens medh enahanda mörkrens kädhio bundne. Därs. 17: 18 (Bib. 1541; Bib. 1618 o. följ.: all eens).

 

Spalt A 996 band 1, 1898

Webbansvarig