Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLELEDES, adv.
Ordformer
(alleledis G. I:s reg. 1: 156 (1523). alleleds (-ledz) Nucleus pacis 1648 (se under 1), Ps. 94: 2 (1695), Därs. 302: 1 (rimmande med krets), Därs. 345: 8, Ihre Gl. 1: 80 (1769), Därs. 2: 48)
Etymologi
[fsv. allaledhis, alledhis; jfr nor. alleleides, alleleis; af ALL o. fsv. leþ, isl. leið, väg, sätt, nysv. LED, sbst.2; jfr SÅLEDES; jfr äfv. ALLDELES, ALLALUNDA]
1) (†) motsv. ALLDELES 1. Til at förderfwa alleledz / Giör hon (dvs. den falska tungan) sigh ingen hwila. Ps. 94: 2 (1695). — särsk. motsv. ALLDELES 1 e. Såsom han (dvs. freden) .. vthi Mönster .. 24. Octob. 1648. alleleds är vnderskrefwen och försigillerad worden. Nucleus pacis 1648 (i titeln).
2) (†) motsv. ALLDELES 2 a α slutet, ss. förstärkningsord: mycket. Alleledis stoor skadha. G. I:s reg. 1: 156 (1523).
Anm. Möjligt är, att stundom (jfr särsk. det första språkprofvet under 1) bet. är den mera ursprungliga: på allt sätt [jfr nor. alleleides].

 

Spalt A 990 band 1, 1898

Webbansvarig