Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLEGRILOTTERI (med tonvikt på det första e), n.; best. -et; pl. -er.
Etymologi
[af det likbetydande ryska allegri, hvilket ytterst torde utgå från it.; jfr it. allegria, glädtighet, förströelse, allegro (se under följ.)]
(i Finl.) lotteri utan dragning, vid hvilket man köper till utseendet lika, hoprullade lappar, af hvilka ngra äro blanka, andra upptaga ngt vinstnummer; sällskapslotteri. H. Bergroth i Tidskr. ped. fören. 1895, s. 124.

 

Spalt A 989 band 1, 1898

Webbansvarig