Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLANIT al1ani4t, r. (l. m.); best. -en.
Etymologi
[jfr t. allanit, eng. allanite, bildadt efter namnet på mineralogen T. Allan]
miner. mineral, innehållande metallen cerium. Berzelius i VetANH 32: 217 (1811). Sjögren Min. 154 (1865, 1874). Den i Östra Gyttorpsgrufvan i synnerligen riklig mängd förekommande allaniten. G. Nordenström i Tekn. tidskr. 1891, s. 30.
Ssg: ALLANIT-LINS103~2. linsformigt parti af allanit. G. Nordenström i Tekn. tidskr. 1891, s. 30.

 

Spalt A 976 band 1, 1898

Webbansvarig