Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKYTT a3l~ɟyt2, m. l. r.?; best. -en?; pl. -ar?
Etymologi
[jfr sv. dial. alkytt, ölkytt, örkytt, nor. ørekyta (Smaalenene), sannol. ombildning (möjl. i eufemistiskt syfte; jfr ALKUFVA) af ALKUTTA med anslutning till sv. dial. kytta, nor. kyta, skjuta upp i vattenbrynet, l. till sv. dial. kytt, nor. kyting, liten pojke]
(föga br.) = ALKUFVA. (Ål fångas) på ref med småfisken alkufvor eller alkytt till agn. Lignell Dal 1: 58 (1851). jfr Schröder M. fr. sk. 230 (1888; se under ALKUFVA).

 

Spalt A 932 band 1, 1898

Webbansvarig