Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKOHOLIST al1kåhålis4t l. -ko- l. -kω-, l. -ho-, l. 0104, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
person, som har till (sjuklig) vana att (i öfvermått) begagna starka drycker; person, som lider af (kronisk) alkoholism; drinkare. Ofta dör alkoholisten en för tidig död. Wising i NF 1: 465 (1875). Tavaststjerna Inföd. 30 (1887). En (vård-)anstalt för alkoholister. AB 1890, nr 6, s. 3.
Ssg: ALKOHOLIST-HEM1003~ l. 0103~2. vårdanstalt för alkoholister. H. Berg i SD 1896, nr 65 B, s. 2.

 

Spalt A 930 band 1, 1898

Webbansvarig