Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKOHOLISM al1kåhålis4m l. -ko- l. -kω-, l. -ho-, l. 0104, r.; best. -en.
Etymologi
[jämte nylat. alcoholismus bildadt af den svenske läkaren M. Huss 1849; jfr eng. alcoholism, fr. alcoolisme]
med. af alkohol verkadt sjukligt tillstånd hos organismen, alkoholförgiftning, alkoholsjukdom. Huss Alcohol. 1: 3 (1849). Akut .. alkoholism .. är ruset i dess olika grader. .. Med kronisk alkoholism förstås den sjukdom, som uppkommer genom ett under längre tid fortsatt missbruk af spritdrycker. Wising i NF (1875). Ärftlig alkoholism. NF 14: 69 (1890). SDS 1894, nr 302, s. 1.

 

Spalt A 930 band 1, 1898

Webbansvarig