Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKMANISK alkma4nisk, adj.
Etymologi
[jfr t. alkmanisch, af Αλκμάν, grekisk skald]
metr. tillhörande l. uppkallad efter Alkman. Regnér Metr. öfv. 29 (1801). Den alcmaniska versen består af 3 daktyler och en spondé eller troké. V. Knös i NF 1: 384 (1875).

 

Spalt A 928 band 1, 1898

Webbansvarig