Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKEMISK alɟe4misk (alche´misk Weste), adj. till ALKEMI; -T, adv.
Ordformer
(alchymisk Bergstedt (1793), Almqvist (1865))
Etymologi
[jfr t. alchimisch]
Nordenskjöld Oneir. 1: 29 (1783). Utan medel till dina alchymiska företag. Almqvist Guldmak. 67 (1865). Laboratoriet i Stockholm (tycks hafva) haft talrika, ehuru .. för alkemiskt ändamål afsedda föregångare i andra länder. N. A. E. Nordenskiöld i Framtiden 1877, s. 23. (Schück o.) Warburg Litt.-hist. 2: 263 (1896). i bild: Bacchi saft alchymisk värkan har; / .. har Du .. ej guld, så har Du gyldne dar. Bergstedt Humor. 21 (1793). — jfr ALKEMISTISK.

 

Spalt A 927 band 1, 1898

Webbansvarig