Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKEMI al1ɟemi4 (alchemi´ .. ch som tj. Weste), r. l. f. (f. NF 1: 460 (1875); jfr Rydqvist SSL 2: 295); best. -en, äfv. -n.
Ordformer
(alchimie Fosz (1621). al(l)-chymi Spegel (1705), P. Elvius i VetAH 8: 6 (1747), Almqvist Guldmak. 12, 66 (1865); alkymi A. G. Silfverstolpe Skald. 111 (1814). alchemi(e) Sahlstedt (1773), Heinrich (1814); alkemi Wikforss (1804, under alchemie) osv.)
Etymologi
[jfr d. alkemi, alkymi, t. alchimie, ä. t. äfv. alchymie, alchemie, eng. alchemy, ä. eng. äfv. alchimy, alchymy, fr. alchimie, af mlat. alchimia, alchymia, alchemia, spanska alquimia, af arab. al-kimijā, troligen bildadt af gr. χυμεία, eg. pågjutning, sammangjutning (af χέειν, gjuta, hälla), hvilket ord på grund däraf, att alkemistiska studier särsk. bedrefvos i Egypten, tidigt sammanställdes med det till ljudet liknande inhemska namnet på detta land, Khemi (jfr det bibliska Ham, eg. Kham) o. därför redan af ä. gr. förf. äfv. skrefs χημεία, en form, som tidigt i uttalet alldeles sammanföll med χυμεία; de mlat. formerna med y o. e i andra stafvelsen bero på anslutning till de gr. formerna; jfr KEMI]
(förment) konst att förvandla oädla metaller till guld (o. silfver) l. att framställa ett (af flytande guld o. d. bestående) lifselixir; guldmakeri. Fosz 426 (1621). Alt thet Elixir som Alchymi tilsäger (dvs. utlofvar). Spegel Öp. par. 20 (1705). Den penning-tärande Alchymien. Tessin Bref 2: 297 (1755). Alchemien .. består uti at genom smältning och sammanläggning af ädlare och gröfre materier förädla det gröfre. Nordenskjöld Oneir. 1: 29 (1783). Alchymien hos de gamle omfattade allt hvad som sedan med ett gemensamt namn kallats chymi. Almqvist Guldmak. 12 (1865). Sägnen .. nämnde Hermes Trismegistus som hennes (dvs. alkemiens) fader, hvadan alkemien också kallas den ”hermetiska” konsten. V. Rydberg i NF (1875). Man (kan) endast oegentligt säga, att kemien uppstått ur alkemien. Dens. Därs. i bild: Den unga fantasiens alkemi / Förvandlade den verld, jag lefde i. Snoilsky 2: 104 (1881). — (mindre br.) alkemistisk verksamhet l. forskning. Din alchymi går ju väl? Den skrider ju framåt? Almqvist Guldmak. 66 (1865).

 

Spalt A 926 band 1, 1898

Webbansvarig