Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKEKNOTT al3ke~knot2, m.||(ig.) l. r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr sv. dial. alkeknott (Bohusl. enl. Holmgren Skand. fogl. 1022); trots olikheten i genus sannol. att sammanställa med sv. dial. knott, n., ngt som är litet, ett ord, som i dial. stundom fogas till ett sbst.; se Rietz 339; jfr KNOTT]
(mindre br.) = ALKEKUNG. De forskare, hvilka i naturen fått studera den minsta af alkorna, Alkeknotten (Mergulus alle), öfverensstämma alla i att betrakta denna fogel såsom ett af hafvets behagligaste barn. Smitt Brehm 2: 723 (1884). — jfr ALLE, sbst.1

 

Spalt A 926 band 1, 1898

Webbansvarig