Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKALISKHET alka3lisk~he2t, r. l. f.; best. -en.
(nytt ord) kem. = ALKALINITET. Björkman (1889).

 

Spalt A 925 band 1, 1898

Webbansvarig