Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALKALD alkal4d, sällan ALKAD alka4d, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. alkalde o. alkade, af spanska alcalde o. fr. alcade, af arab. al-qādī (med emfatiskt d-ljud), domaren; jfr KADI]
(spansk) fogde (öfver stad l. by); fredsdomare. Alcalderna (i Columbia). hvilka närmast motsvara våra Fiskaler eller Länsmän. Gosselman Col. 2: 209 (1828, 1830). Alkald .. ell(er) Alkad. Dalin (1850). NF (1875). jfr: (Kommunerna på Kuba) välja sjelfva presidenter, alkalder (borgmästare) och vicealkalder. SD (L) 1897, nr 216, s. 3.
Ssg: ALKALD-TJÄNST03~2. Gosselman Col. 2: 209 (1828, 1830).

 

Spalt A 924 band 1, 1898

Webbansvarig