Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALHIDAD al1hida4d l. ALIDAD al1ida4d, r. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. o. t. alhidade, fr. alidade, mlat. alhidada, spanska al(h)idada, af arab. al-”idāda, (den kring en fast punkt vridbara) linjalen; se för öfr. Murray o. Devic]
fys. rörlig linjal l. skifva (på vinkelmätningsinstrument). F. Mallet i VetAH 24: 41 (1763). (På gradmätaren finnes) en rörlig Diopterlinial, Alidad kallad. Alreik 192 (1843). I ett fönster, med utsigt åt söder, hängde astrolabiet, vid hvars alhidad var fästadt ett långt synrör. Rydberg Magi 68 (1865). Alhidaden (på teodoliten) .. består i sin enklaste gestalt af en visare; men utgöres vanligen af en .. genom alhidadtappen vridbar, rund skifva. J. O. Andersson Geod. mätn. 56 (1876). F. W. Gleerup i SD (L) 1896, nr 547, s. 2.
Ssgr: ALHIDAD-AXEL103~20. Fock o. Dahlander Fys. 15 (1875).
-SPEGEL~20. Klint Navig. 290 (1842). J. O. Andersson Geod. mätn. 111 (1876).
-TAPP~2. J. O. Andersson Geod. mätn. 56 (1876; se ofvan).

 

Spalt A 920 band 1, 1898

Webbansvarig