Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALG al4j, sällan al4g, sbst.1, r. l. f. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. alge, t. alga, alge, fr. algue, af lat. alga]
om vissa slags lågt organiserade, gm sporer sig fortplantande växter: med svampar närmast besläktad bålsporväxt. Bland Vexterne äro .. Svamparne och Algerne de enklaste till sin sammansättning. C. A. Agardh i VetAH 1814, s. 193. Den ringaste alg. Fries Utfl. 1: 53 (1843). Algerna voro bland de första organismer, som uppträdde på jorden. Hulting Örsted 163 (1872). Alger .. fortplanta sig genom sporer .., föra klorofyll i sina celler och .. växa (mestadels) i vatten. Wittrock i NF (1875). — (mindre br.) koll. De tappre sjunka ned bland tång och alg. Björkman Portug. diktn. 1: 71 (1894). Anm. I ä. tid användes den lat. formen på -a. Hasselquist 519 (c. 1750).
Ssgr: ALG-BLÅTT3~2. blått färgämne hos (vissa) alger. Wittrock i NF 1: 439 (1875).
-BRUNT~2. brunt färgämne hos (vissa) alger. Wittrock i NF 1: 439 (1875).
-BÅL~2. bål (dvs. näringsorgan) hos en alg. Sandahl i NF 3: 9 (1878).
-FLORA~20. Äfven .. de eviga isfälten .. ega sina särskilda algfloror. Wittrock i NF 1: 438 (1875).
-GELÉ~02. = -SLEM. Cronquist i NF 1: 447 (1875).
-GULT~2. gult färgämne hos (vissa) alger. Wittrock i NF 1: 439 (1875).
-INDIVID~002. Arnell o. Lundström i Rebaus naturh. 2: 47 (1879).
-RÖDT~2. rödt färgämne hos (vissa) alger. Wittrock i NF 1: 439 (1875).
-SLEM~2. tekn. slemmigt ämne, som genom utdragning med kokande vatten framställes ur (vissa) alger. Cronquist i NF (1875).
-STAM~2. Sandahl i NF 10: 538 (1886).
-VEGETATION~1002 l. ~0102. F. R. Kjellman i Vega-exp. vet. iakttag. 1: 223 (1882).

 

Spalt A 918 band 1, 1898

Webbansvarig