Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALFÖRRÄDARE a3l~förä2dare, m.||(ig.) l. r.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
Etymologi
[Fågeln har sannol. fått sitt namn däraf, att han tidigt om våren plägar infinna sig i Sveriges skärgårdar i sällskap med alfågeln; jfr Holmgren Skand. fogl. 1127 (1870)]
simfågeln Fuligula Stelleri Pall. Nilsson Fauna II. 2: 475 (1835, 1858). Smitt i NF (1875). (Alförrädaren) infinner sig .. några dagar före eller med de förstkommande Alfoglarna .. Namnet ’Alförrädare’ är kändt av några skärskyttar. Kinberg hos Sundevall Sv. fogl. 1447 (1886).

 

Spalt A 918 band 1, 1898

Webbansvarig